ACTIVE SPORTS PREMIUM CLUB - DE LIJFSTIJL CLUB VAN ROTTERDAM NOORD!

DOE DE LIDMAATSCHAPSTEST

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.activesportspremiumclub.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Active Sports Premium Club met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Active Sports Premium Club niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Active Sports Premium Club garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Active Sports Premium Club via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Active Sports Premium Club wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Active Sports Premium Club links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Active Sports Premium Club worden aanbevolen. Active Sports Premium Club aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Active Sports Premium Club niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Active Sports Premium Club behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Active Sports Premium Club of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Active Sports Premium Club behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 Personal Training

Personal Training

Start nu met Personal Training bij Active Sports Premium Club in Rotterdam

Lees meer

Ik wist dat het anders moest, maar zag niet in hoe en hoe erg het nodig was. In januari 2017 besloot ik er iets aan te doen

Herman Specker
Herman Specker

Door Jomara en Michel heb ik geleerd, dat mijn lichaam tot veel meer in staat is, dan ik dacht!

Renske

Michel heeft mij geleerd hoe ik mijn grenzen nog meer kan verleggen door het aanleren van betere technieken!

Sabine Bartelse-van Zeijl
Media Consultant at SABINE
Sabine Bartelse-van Zeijl <br>Media Consultant at SABINE

Michel leerde mij: No Excuses!

Thom Bartelse
National On Premise Manager at Red Bull
Thom Bartelse <br> National On Premise Manager at Red Bull